Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. We ondersteunen (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Hieronder vind je de soorten hulp die wij kunnen bieden:

Wonen
Bij Kwintes bieden wij verschillende woonvormen. Aangepast aan de wens en de noodzaak op het gebied van wonen.

Begeleiding
Bij Kwintes bieden wij begeleiding aan mensen die met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid leven. We kijken samen naar wat jij kunt en wat jij wellicht niet kunt.

Opvang
Ben jij dak- of thuisloos, heb je een veilig adres nodig voor de dag of nacht? Kwintes biedt tijdelijke opvang met persoonlijke begeleiding. Voor jongeren, mannen, vrouwen en gezinnen.

Leren & werken
Werk en onderwijs helpt mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Wij bouwen samen aan jouw zelfvertrouwen en helpen je op weg. Of het nu gaat om het vinden van een invulling van de dag, een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Behandeling
Heb jij een vorm van autisme? Wil je weten hoe je kunt omgaan met psychische klachten en beperkingen? Bij Kwintes bieden wij wonen en begeleiding in combinatie met behandeling in het Locus programma. Zodat jij weet hoe je zelfstandig kunt wonen en met uitdagingen om leert gaan.

Het logo van Kwintes, partner van het vraaghuis in Zeewolde

Laan van Vollenhove 3213
3706 AR Zeist
030 695 61 73

info@kwintes.nl