Nummer 13
Buro voor Straathoekwerk

Straathoekwerk biedt ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar.

Jong zijn betekent niet altijd onbezorgd leven en volop genieten zonder al te veel problemen. Het Straathoekwerk is er om jongeren te helpen die problemen hebben of in de problemen dreigen te komen. We zijn er dus voor jongeren. Voor jongeren die er tegenop zien om hulp te vragen omdat ze er liever niet mee te koop lopen. Voor jongeren die niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van hun omgeving. Voor jongeren die geen vertrouwen hebben in de hulpverlening. Voor jongeren die in een negatieve spiraal zitten. Een belangrijk doel van het Straathoekwerk is jongeren (weer) laten geloven in hun capaciteiten en in zichzelf. Dat ze geloven dat ze op eigen benen kunnen staan en zelf lastige situaties kunnen oplossen.

Als straathoekwerkers zijn we bekend, zichtbaar en aanwezig op straat. We leggen contact, onderhouden contact en denken mee met wat jongeren bezig houdt. Waar nodig houden we hen een spiegel voor. Soms een goed gesprek en soms ‘alleen’ maar er zijn. Als het nodig is gaan we met hen mee naar belangrijke gesprekken met hulpverleners, justitie of school. We proberen jongeren er bij te houden, te voorkomen dat ze afglijden en in de anonimiteit verdwijnen.

We bieden praktische hulp/ondersteuning op het gebied van
• Financiën
• School en werk
• Middelengebruik
• Problemen thuis
• Sociale contacten
• Huisvesting
• Persoonlijke problemen

Trainingen
Het Straathoekwerk zet trainingen in als contactmiddel. Door samen te trainen wordt een band opgebouwd, met vertrouwen als fundament. De basis is positieve inzet van vechtsport-elementen gecombineerd met Rots & Water. We gebruiken kickboksen als middel om jongeren te laten groeien op een manier die hen aanspreekt.
We hebben veel ervaring met het geven van trainingen aan straatgroepen en op scholen. Deze trainingen zijn gericht op het vergroten van weerbaarheid en het sturen in groepsdynamica. We geven trainingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en binnen beroepsopleidingen.
Voor jongeren die vastlopen en een extra steuntje in de rug nodig hebben bieden we individuele trainingen aan. Door middel van fysieke werkvormen komen thema’s als: zelfvertrouwen, emotie-regulatie, weerbaarheid, omgaan met groepsdruk en grenzen aan bod. We gaan er niet over praten maar over boksen. Doen wat nodig is, doen wat werkt. Soms betekent dat ook dat we moeten doorverwijzen naar en/of samenwerken met specialistische hulpverlening.

Inloop
Op dinsdag en woensdag is er tussen 15.00-19.00 uur inloop. Dat betekent dat jongeren welkom zijn voor een bakkie koffie, potje voetbal of om lekker samen te eten. Houdt onze socials in de gaten voor meer nieuws over activiteiten die georganiseerd worden.

Nummer 13 Buro voor Straathoekwerk

Nummer 13
Buro voor Straathoekwerk

Locatie: Eclips
Pioniersweg 22

Daan Jongeling
d.jongeling@nummer-13.nl
06-18977643

Marin Jongetjes
m.jongetjes@nummer-13.nl
06-14492877