Adviesraad Sociaal Domein Zeewolde is op zoek naar nieuwe leden

31 maart 2023

Adviesraad Sociaal Domein Zeewolde is op zoek naar nieuwe leden

De Adviesraad (voorheen Burgertafel) bestaat uit inwoners van Zeewolde en vormt de verbinding tussen de burgers en het gemeentebestuur van Zeewolde. De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen alle inwoners van Zeewolde. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college betreffende onderwerpen in het Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein Zeewolde mag uitbreiden van 7 naar 10 leden. Daarom zijn wij op zoek naar inwoners van Zeewolde met kennis op het gebied van Jeugdzorg, WMO en/of Participatiewet en die een steentje willen bijdragen om adviezen uit te brengen over beleidsnota’s rondom het Sociaal Domein.

Wat is het ‘Sociaal Domein’?
Het is een term, die gebruikt wordt voor alle sectoren, die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid, waaronder zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, ondersteuning aan mensen met beperking op de arbeidsmarkt en inburgering.
De Adviesraad kan zich laten bijstaan door ervaringsdeskundigen en andere inwoners van de gemeente. Zij houdt zich niet bezig met individuele klachten.

De Adviesraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die de Adviesraad willen versterken in het meedenken rondom beleid Sociaal Domein en daarover gevraagd of ongevraagd adviseren naar het gemeentebestuur. Investering: 1 avond per maand + het voorbereiden en schrijven van adviezen (ongeveer 10 uur per maand)

Heeft u belangstelling en kent u iemand binnen uw organisatie die een bijdrage kan leveren? Neem dan contact met ons op. Allereerst zal een kennismakingsgesprek gevoerd worden waarin wij meer vertellen over de Adviesraad en er is dan ruim de gelegenheid om vragen te beantwoorden.

U kunt contact opnemen met Secretaris Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde: secretarisburgertafel@gmail.com