Welzijn Zeewolde

Bij Welzijn Zeewolde zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe verbindingen met andere (maatschappelijke) organisaties, maar ook commerciële partijen. We zijn er voor alle inwoners en maatschappelijke organisaties in Zeewolde, voor (burger) initiatieven en organisaties die, van jong tot oud én op alle leefgebieden, het welzijn van de inwoners in Zeewolde bevorderen. Daarin maken we geen onderscheid.

Ondersteunen en verbinden
We ondersteunen, faciliteren en verbinden op een prikkelende wijze om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. We staan open voor nieuwe concepten en nieuwe werkmethoden. Uitganspunt is dat we diensten aanbieden die aansluiten bij de behoeften van de inwoners en bij onze eigen kerntaken, zodat het versterkend gaat werken. We zijn er dus om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan onze (lokale) samenleving door middel van talentontwikkeling en ondersteuning, denk hierbij aan het nieuwe vrijwilligersportaal ‘Zeewoldevoorelkaar’. Onze rol is hier vooral het verstevigen en verbinden.

Eigen kracht versterken
We helpen inwoners en organisaties het stuur zelf vast te houden en stimuleren ‘tijdig’ aan de bel te trekken. Onze ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht van de inwoner en die van zijn of haar omgeving. Daarnaast initiëren we, samen met andere partijen (tijdelijke) projecten en pilots. Enerzijds als aanjaagfunctie en anderzijds om verbinding tussen de diverse leeftijden en leefgebieden te bevorderen.

Het logo van Welzijn Zeewolde, partner van het vraaghuis in Zeewolde

Welzijn Zeewolde

Gebouw de Meermin
Kerkplein 20, 3891 ED Zeewolde
036 522 46 55
welzijn@zeewolde.nl