Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)

In het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ) werken alle acht kerkgemeenschappen in Zeewolde samen op diaconaal gebied. Ze vormen daarmee de schakel tussen kerk en maatschappij. Omzien naar de medemens en helpen waar geen helper is. Als dienende mensen biedt het IDPZ als eerste praktische hulp zonder aanziens des persoons voor de Zeewolder gemeenschap!

Kerst-, Paas en Zomeractie
Jaarlijks worden met Kerst en met Pasen door vrijwilligers van het IDPZ pakketten met voedingsmiddelen samengesteld en uitgedeeld om gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen te ondersteunen. De laatste jaren gaat het in Zeewolde om zo’n 300 pakketten.
Aan jongeren uit deze gezinnen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar biedt het IDPZ ondersteuning door in het begin van de zomervakantie tegoedbonnen uit te delen die bij de plaatselijke middenstand kunnen worden ingewisseld voor de aanschaf van schoolartikelen.
Denkt u dat u voor deze acties in aanmerking komt dan kunt u zich aanmelden via Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

Wekelijks brooddelen
Elke week wordt op zaterdag vanuit Open Haven brood uitgedeeld aan mensen met een sociaal minimum inkomen. Enkele plaatselijke winkels stellen daarvoor hun overgebleven brood en ander producten beschikbaar. Een team van vrijwilligers van het IDPZ maakt hiervan pakketten voor grote en kleine gezinnen die dan aan het einde van de middag afgehaald kunnen worden.
Ook voor deze activiteit geldt dat u zich kunt aanmelden via Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

Kerstmaaltijd 2e Kerstdag
Zit je met Kerst alleen thuis en vind je het gezellig om samen te eten op Tweede Kerstdag? Dan ben je van harte bij de kerstmaaltijd van het IDPZ. Een samenzijn waar iedereen welkom is, waar je je op je gemak mag voelen, waar lekker eten voor je klaarstaat, waar muziek is, waar je ontspannen naar een kerstverhaal kunt luisteren, waar jezelf mag zijn.
In de weken voor Kerst wordt deze activiteit via de lokale media aangekondigd, waarbij ook de manier van aanmelden wordt vermeld.

Uit de samenwerking van de kerken zijn in de afgelopen jaren voortgekomen: Stichting Arme Kant Zeewolde (AKZ) en Stichting voedselbank ‘De Kostmand’.

Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)

Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)

secretariaat@idpzeewolde.nl