’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.

Ook in Zeewolde begeleiden en behandelen we kinderen en/of jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of psychiatrische problematiek. Maar ook (jong) volwassenen zonder beperking die tijdelijk veel stress of spanningen ervaren. Soms door alles wat deze complexe maatschappij met zich mee kan brengen. Zij zijn gebaad bij tijdelijke ondersteuning in hun dagelijkse leven om zo hun leven weer in regie te krijgen. We staan naast hen waar nodig en laten los wanneer dit kan.

In de omgeving Zeewolde kun je terecht voor:

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding van ‘s Heeren Loo is voor mensen met lichte psychische, sociale en/of verstandelijke beperking. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen. Ambulante begeleiding betekent ondersteuning op maat in je eigen woonsituatie of indien gewenst op een andere locatie. De begeleider maakt samen met jou afspraken over wanneer hij/zij langskomt en stelt een persoonlijk zorgplan op.

Er zijn verschillende vormen van ambulante ondersteuning zoals:

  • Zelfstandigheidstraining, voor wanneer je nog niet helemaal zelfstandig kan wonen.
    Doel: vaardigheden aanleren om een zo zelfstandig en zo lang mogelijk je eigen leven in regie te hebben;
  • Ondersteuning in het oplossen en voorkomen van financiële problemen, verwerken van post, het vinden en vasthouden van werk, dagbesteding en het leren de dagelijkse structuur vast te houden;
  • Begeleiding in sociale vaardigheden zodat je op een prettige manier mee kunt doen aan de inclusieve samenleving (o.a. omgaan met instanties, ondersteunen in de digitale wereld) of het onderhouden van het sociale netwerk en het opbouwen en/of herstellen van relaties.

’s Heeren Loo begeleidt mensen zowel tijdelijk (met een WMO-beschikking via de gemeente), als langdurig (WLZ).

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
Binnen de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) bieden we gezinnen hulp die problemen ervaren bij de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. We ondersteunen hen in het leren omgaan met de beperking (psycho-educatie) van het kind of het bieden van structuur.

IAG is een intensieve vorm van behandeling waarbij de gezinsbehandelaar gemiddeld 2x 2 uur per week bij het gezin thuiskomt. De gezinsbehandelaar biedt behandeling door een oplossingsgerichte aanpak. In het team van IAG is een maatschappelijk werker en een gedragsdeskundige betrokken, die ingezet kan worden voor individuele gesprekken met ouders.

Tijdelijk wonen bij De Komeet
Soms gaat zelfstandig wonen niet vanzelf. Dan biedt De Komeet, met een tijdelijke huurwoning en ambulante begeleiding, een steuntje in de rug. Met als doel om binnen 2 jaar het leven weer in eigen hand te hebben. Hier leren volwassenen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen. Daarbij hoort ook doorstromen naar een reguliere woning.

Advisium
Vanuit expertisecentrum Advisium biedt ’s Heeren Loo speltherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), Psychomotorische Therapie (PMT) en psychiatrische consulten. Therapie kan helpen om bij kinderen zorgen, problemen en angsten te verminderen. Ook helpt het hen te leren hoe met hun problemen om te gaan. Daarnaast kan therapie kinderen helpen om positiever over zichzelf te leren denken, te leren omgaan met boosheid of meer weerbaar te worden.

Wanneer er vragen zijn over het gedrag van het kind, biedt het expertisecentrum Advisium ook diagnostisch onderzoek. Bij dit onderzoek worden verklaringen of oorzaken van het gedrag en voor de eventuele aanwezigheid van bepaalde psychische- of psychiatrische aandoeningen, zoals autisme, ADHD of angstproblematiek onderzocht. Met de uitkomst van het onderzoek worden gerichte adviezen gegeven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over ’s Heeren Loo in Zeewolde, neem dan contact op met zorgconsulent
Anja Mulder, via: 06 12 05 83 01.

Wilt u meer informatie over andere diensten van ’s Heeren Loo?
Neem dan contact met ons op:
0800 – 355 55 55 (ma t/m vr 08.00-18.00 uur)
WhatsApp 06 – 83 36 20 29
info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

Logo 's Heeren Loo

’s Heeren Loo in Zeewolde

Zorgconsulent Anja Deinum
06 12 05 83 01