Bureau Gelijke Behandeling

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de voorkoming en het bestrijden van discriminatie. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland zet zich in voor alle verschillende vormen van discriminatie die is vastgelegd in de gelijkebehandelingswetgeving.

Klachtbehandeling
Inwoners van Flevoland kunnen een melding doen van situaties waarin ze discriminatie hebben ervaren. Ook kan er een melding gedaan worden als je niet zelf discriminatie ervaart maar ziet dat iemand anders discriminatie ervaart. We voorzien de melder van advies en informatie, klachtbehandeling, bemiddelen tussen de partijen bij een conflict, monitoren en doen onderzoek. Met de melder zullen de stappen besproken worden en er zullen nooit stappen ondernomen worden als de melder dit niet wil.

Daarnaast kunnen inwoners en organisaties van Flevoland altijd contact opnemen met de klachtbehandelaars als er vragen zijn over een situatie waar mogelijk sprake van discriminatie zou kunnen zijn.

Voorlichting en Gastlessen
Naast klachtbehandeling geeft BGBF ook gastlessen, voorlichting, trainingen. Een organisatie kan hierover contact opnemen met BGBF over de verschillende trainingen en voorlichtingen. Zie voor ons aanbod onze website. Mocht u een ander soort training willen, kunnen de voorlichters op maat een training/voorlichting aanbieden.


Discriminatie.nl Flevoland

Discriminatie.nl is het meldpunt voor de gemeenten in Flevoland waar inwoners terecht kunnen in het geval ze discriminatie hebben ervaren of getuigen zijn geweest van discriminatie.

Discriminatie.nl Flevoland voorziet de melder van advies en informatie, klachtbehandeling, bemiddelt tussen de partijen bij een conflict. Met de melder zullen de stappen besproken worden en er zullen nooit stappen ondernomen worden als de melder dit niet wil. Ondersteuning door Discriminatie.nl is kosteloos.

Discriminatie melden kan via de volgende website: Discriminatie melden – discriminatie.nl of via het nummer 0800-0880.

Discriminatie.nl Flevoland


Inloopavonden Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) in het Vraaghuis

1. Thema: Burendiscriminatie
BGBF verteld over discriminatie die in burenruzies voor kan komen en wat BGBF met een melding hierover kan doen. Maryam verteld over buurtbemiddeling en wat zij kunnen betekenen in burenruzies.
Doelgroep: De inloopavond zal georganiseerd worden voor inwoners van Zeewolde.
Dag en tijdstip: De inloopavond zal plaatsvinden op 14 of 15 februari 2022 om 19.00 uur tot 20.30 uur.

2. Thema: Arbeidsmarktdiscriminatie
Inloopavond waar BGBF zal vertellen over arbeidsdiscriminatie, wat is het, hoe herken ik het? Wat zijn de verschillende vormen waarop het kan voorkomen? Het doel is om de inwoners van Zeewolde bekend te maken met het onderwerp. En ze handvatten te geven met wat ze kunnen doen.
Doelgroep: Deze inloopavond zal georganiseerd worden voor de inwoners van Zeewolde.
Dag en tijdstip: Deze avond zal plaatsvinden op 9 of 10 mei 2022 om 19.00 uur tot 20.30 uur.

3. Thema: Hoe herken je discriminatie?
BGBF zal een voorlichting geven over wat BGBF doet en hoe discriminatie herkend kan worden door de vrijwilligers en organisaties.
Doelgroep: Deze avond zal bestemd zijn voor de vrijwilligers en organisaties van Zeewolde.
Dag en tijdstip: Deze avond zal plaatsvinden op 17 of 18 oktober 2022 om 19.00 uur tot 20.30 uur.