Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Er is geen geld om contributie, lidmaatschap of lesgeld te betalen voor de kinderen of jongeren. Daardoor kunnen zij niet op volleybal, streetdance, judo, zwem-, teken-, schilder- of muziekles.

Kinderen en jongeren lopen daardoor allerlei kansen mis die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.

Voor gezinnen die moeite hebben om het lidmaatschap of lesgeld van een club te betalen, is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief in Zeewolde. Sinds juni 2023 is Renate Harms het lokale aanspreekpunt voor dit fonds. Zij is vanaf 6 februari iedere dinsdagochtend van 10-12 uur in het Vraaghuis aan de Stevinweg bereikbaar voor vragen en advies. Loop dus gerust even binnen als u wilt weten of u een beroep kunt doen op het jeugdfonds! Renate is ook bereikbaar via de mail (r.harms@zeewolde.nl) en telefonisch (036-5229599).

Sam voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen we door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van o.a. educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere voorzieningen voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld.

Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS)

De Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) vindt dat kansengelijkheid voor iedereen prioriteit moet krijgen in het sport- en beweegbeleid en de sport- en beweegsector. In de MOS richten meerdere maatschappelijke organisaties, elk vanuit een eigen domein en expertise, zich nadrukkelijk op achtergestelde en kwetsbare doelgroepen en het bevorderen dat meer mensen in beweging komen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat binnen de sportsector voldoende beeld is bij noodzakelijke interventies en praktische oplossingen om iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, cultuur, beperking, sociaaleconomische status of achtergrond, in staat te stellen te sporten en bewegen.

Directeur Petra Bosman: ‘Met deze krachtenbundeling maken we sport en bewegen toegankelijk voor mensen met een afstand tot sport en bewegen. Diegenen die wegens armoede, ziekte, beperking, afkomst of geaardheid moeite hebben om mee te doen.’