Icare Thuisbegeleiding

Heeft u weleens het gevoel dat u de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen? Soms loopt het thuis niet helemaal naar wens. Bijvoorbeeld als u door verschillende oorzaken moeite heeft met het vasthouden van het dagritme, het rondkomen met uw huishoudgeld of hulp kan gebruiken bij de opvoeding. Icare Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

Voor wie is thuisbegeleiding
Voor iedereen die de grip op het dagelijks leven dreigt te verliezen of kwijt is geraakt.

Opvoedingsondersteuning
Ook hulp bij opvoeding is heel gewoon, want opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms zijn er opvoedingsproblemen waarbij professionele hulp een uitkomst kan zijn. De Icare thuisbegeleider helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd. Thuisbegeleiding kan u helpen om weer balans in uw gezin te krijgen.

Video home training
Icare biedt ook de mogelijkheid van Video Home Training. Er worden video-opnamen gemaakt van dagelijkse situaties, zodat kan worden besproken wat er gebeurt en welke mogelijkheden er zijn om dat te beïnvloeden of te veranderen. Ouders die hebben gewerkt met Video Home Training zijn zeer positief en geven aan dat ze de zaken nu beter in de hand hebben. Video Home Training kan als methodiek worden ingezet bij opvoedondersteuning.

Video Home Training wordt ook ingezet als er sprake is van dementie. Dit geeft de mogelijkheid om mee te denken en af te stemmen op de ontwikkelingsfase van de dementie. Doordat de videobeelden worden geanalyseerd kan worden besproken hoe je kunt afstemmen op de ander en om kunt gaan met situaties. Het gaat daarbij om de onderlinge bewuste en onbewuste communicatie Een fijne en belangrijke steun in de rug van de mantelzorger.

Het logo van Icare, partner van het vraaghuis in Zeewolde

Icare Thuisbegeleiding Zeewolde
Postbus 900
7940 KE Meppel
info@icare.nl
0900 88 33