Icare Thuisbegeleiding

Soms is het leven niet makkelijk, soms zelfs een puinhoop. Ben jij (jong)volwassen, op leeftijd, puber of maak je onderdeel uit van een gezin en denk jij wel eens ‘Hoe doet een ander dat nou? Je staat er niet alleen voor. Wanneer je weer op weg geholpen wilt worden, helpen wij je graag. Ook wanneer je een licht verstandelijke beperking, autisme, vergeetachtigheid of een vorm van dementie hebt.

Wat doet Icare Thuisbegeleiding
Kies je voor Icare Thuisbegeleiding, dan krijg je ondersteuning bij de uitvoering van praktische taken en begeleiding, zodat je zoveel mogelijk weer zelfstandig kan in je thuissituatie. Hierbij bepaal jij, samen met de begeleider, de manier van ondersteuning die nodig is. Zo kan jij straks weer zelfstandig(er) door het leven.

Hoe ziet de begeleiding eruit
De begeleiding die jij kan krijgen is divers:

  • Praktische ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken en relaties onderhouden;
  • Coaching bij psychische kwetsbaarheid;
  • Structuur en overzicht aanbrengen in je administratie, huishouden en/of dagindeling.

Onze begeleiding kan aangevraagd worden op basis van Wlz-, Jeugdwet- en Wmo indicaties en subsidies. Neem daarvoor contact met ons op.

iCare

Icare Thuisbegeleiding Zeewolde
Postbus 1
7940 AA Meppel
info@icaretbg.nl
0900 88 33