Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

MDF ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven. Met hen zelf of in relatie met anderen. MDF ondersteunt bij vragen over geld, schulden of problemen met regels of instanties. MDF ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers.

MDF doet dit door het aanbieden van verschillende vormen van hulp- en dienstverlening:

Algemeen maatschappelijk werk
Problemen zijn er om op te lossen. Iedereen heeft wel eens problemen. Meestal lost u die zelf op, maar soms komt u er op eigen kracht niet uit. Vooral als het gaat om ingewikkelde problemen of verschillende problemen tegelijkertijd.
Herkent u dit? Dan kan het algemeen maatschappelijk werk u helpen.
Eigenlijk kunt u elke vraag, ieder probleem aan ons voorleggen. De maatschappelijk werkers kunnen u helpen met het oplossen van allerlei problemen. Ook kunnen zij u helpen met vragen uit uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld vragen over relaties, echtscheiding, opvoeding, verwerking, geldzorgen

Sociaal raadslieden
Krijgt u een aanslag van de belastingen en begrijpt u niet of u moet betalen of geld terug krijgt? Stuurt de sociale dienst u een brief dat uw uitkering stopt en snapt u niet waarom? Stuurt studiefinanciering u steeds nieuwe formulieren, maar ontvangt u geen cent studiebeurs?
Kortom: gaan er dingen mis met uw uitkering, toeslagen of belastingen? Dan kunnen sociaal raadslieden u helpen.
Sociaal raadslieden weten veel van wetten en regels. Ook weten zij hoe instanties werken. Zij kunnen u uw rechten uitleggen en u advies geven. Dan weet u beter waar u aan toe bent als u bij een instantie gaat praten. En loopt u vast bij een instantie? Dan kunnen de sociaal raadslieden bellen om te bemiddelen. Dat doen zij alleen met uw toestemming.

Buurtbemiddeling
Ergert u zich aan harde geluiden van de buren? Heeft u last van de buurkinderen? Stoort u zich aan rondslingerende vuil? Levert de boom van de buren u veel ergernis op?
Vaak helpt het om daar met de buren over te praten. Soms lukt dat niet. Irritaties over en weer kunnen dan leiden tot erge ruzies. Daardoor voelt u zich thuis misschien niet meer op uw gemak. Lukt het u niet om de problemen met de buren samen uit te praten? Dan kan onze buurtbemiddeling u helpen.

Schuldhulpverlening
U weet niet hoe het kan, maar komt elke maand geld tekort? Loopt u achter met de huur? Zijn gas en licht zijn nog niet betaald en wil de deurwaarder ook nog geld? Maakt u uw post maar niet meer open uit angst voor nieuwe rekeningen?
Dan kan de afdeling schuldhulpverlening u helpen. Hier kunt u terecht voor:
• Schulden voorkomen
• Budgetbeheer
• Budgetbeheer op maat
• Inkomensbeheer
• Budgetcoaching
• Schuldregeling
• Aanvraag WSNP

Schoolmaatschappelijk werk (basisonderwijs)
Maakt u zich zorgen om uw kind? Voelt uw kind voelt zich vaak onzeker? Of wordt uw kind gepest op school? Maakt uw kind veel ruzie met klasgenoten? Wil hij of zij niet naar school? Of zijn er andere problemen met uw kind. Weet u niet wat u aan deze problemen kunt doen?
Dan kan een schoolmaatschappelijk werker u verder helpen.
De schoolmaatschappelijk werker werkt voor de basisschool van uw kind, maar is er ook voor u. Hij of zij helpt u graag als u een vraag heeft over uw kind. Want zowel de school als u willen dat het goed gaat met uw kind.

Gezinscoach
Heeft u soms het gevoel dat uw kind de baas is in huis? Is er zoveel gebeurd in uw gezin, dat u niet weet waar u moet beginnen? Staat u er helemaal alleen voor met uw kinderen en is alles u te veel. Werken instanties niet mee en weet u niet wat u moet doen? Kortom: kan het zo niet langer?
Dan kan een gezinscoach u en uw gezin helpen.
Problemen komen in ieder gezin voor. Maar misschien is het probleemgedrag van uw kind zo heftig en hardnekkig dat u het niet meer aankunt. Misschien heeft u eerder hulpverlening gehad, maar gaf dat niet het gewenste resultaat. Dan kan het moeilijke gedrag van een kind samenhangen met andere problemen in uw gezin. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met relaties, geld of schulden, wonen, overlast in de buurt, veiligheid en sociale contacten

Financiële spreekuren
Wilt u kwijtschelding aanvragen? Heeft u een brief gekregen van een instantie, maar begrijpt u de inhoud niet? Vindt u het moeilijk om informatie te vinden op internet? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Misschien wilt u weten of u recht heeft op een toeslag?
Met deze of andere vragen kunt u binnenlopen op het financieel spreekuur. De vrijwilligers en professionals helpen u graag. U hoeft geen afspraak te maken.

Financiële APK
Ontvangt u alle toeslagen en gemeentelijke regelingen waar u recht op hebt? Betaalt u te veel aan energie, zorg of andere lasten? Wilt u dat er eens iemand met u meekijkt naar uw geldzaken?
Vraag dan om een financiële APK. In een persoonlijk gesprek nemen we samen met u uw papieren door. Dit gesprek is bij u thuis of bij MDF op kantoor. De keuze is aan u.

Vrijwilligerswerk
MDF heeft een grote groep vrijwilligers die actief zijn op verschillende terreinen, als:
• Geldzaken
• Financiële spreekuren
• Financiële APK
• Buurtbemiddeling

Cursussen, groepen en workshops
Soms leent een probleem of vraag zich beter voor een groepsgewijze aanpak. Hierbij kan de nadruk liggen op informatieoverdracht (een cursus of workshop), oefenen om vaardigheden te verbeteren (een training) of praten met elkaar (een gespreksgroep). U werkt in een groep samen met andere mensen die een zelfde soort probleem hebben. Het kan een hele opluchting zijn om te merken, dat u niet de enige bent die ergens mee zit. Op deze manier kunt u van elkaar leren en elkaar steunen.

MDF biedt de volgende cursussen:
• Een puber in huis
• Assertiviteitstraining
• Sterker in je schoenen
• Workshops geldzaken
• Dit ben ik
• Twee huizen

Behalve beschermingsbewind is onze hulp gratis.

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden bij MDF.

Het logo van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, partner van het vraaghuis in Zeewolde

MDF Zeewolde
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
(036) 52 22 272
mdf@mdflevoland.nl

Bereikbaar:
maandag t/m donderdag: 09.00-17.00 uur
vrijdag: 09.00-13.00 uur.

Inloopspreekuur:
maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur

MDF hoofdkantoor
Meenthoek 10
8224 BS Lelystad
Postbus 1034
8200 BA Lelystad
(0320) 21 17 00
mdf@mdflevoland.nl