Agenda het vraaghuis

Hier vindt u de spreekuren van de verschillende organisaties. U kunt hier altijd terecht met uw vragen.

DINSDAG


09.00 – 10.00 uur
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk | MDF


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur Buurtbemiddeling | MDF


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur UWV


10.00 – 12.00 uur
Spreekuur ’s Heeren Loo

Let op! Alleen even weken


13.00 – 15.00 uur
Financiële Spreekuur | MDF


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Jobhulpmaatje


WOENSDAG


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur Thuis in Cliëntondersteuning

Let op: Alleen in de oneven weken.


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur Coloriet


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur Woonpalet


10.00 – 12.00 uur
Financiële Spreekuur Senioren | MDF


10.30 – 12.00 uur
Spreekuur ouderenadviseur | Welzijn Zeewolde


13.00 – 16.00 uur
Spreekuur Icare


13.00 – 16.00 uur
Spreekuur Vluchtelingenwerk


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Bureau Gelijke Behandeling

Let op! Alleen 1e woensdag van de maand.


14.30 – 16.00 uur
Spreekuur MEE


DONDERDAG


13.00 – 15.00 uur
Financiëel Spreekuur | MDF


13.00 – 15.00 uur
Spreekuur ’s Heeren Loo

Let op! Alleen oneven weken.


13.00 – 16.00 uur
Spreekuur Woonpalet


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Welzijn Zeewolde


VRIJDAG


09.00 – 10.00 uur
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk | MDF