Agenda het vraaghuis

Hier vindt u de spreekuren van de verschillende organisaties. U kunt hier altijd terecht met uw vragen.

DINSDAG


09.00 – 10.00 uur
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk | MDF


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur Buurtbemiddeling | MDF


09.00 – 12.00 uur
Spreekuur UWV


10.00 – 12.00 uur
Spreekuur ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur


10.00 – 11.30 uur
Spreekuur DigiCafé

Let op! Alleen laatste dinsdag van de maand


13.00 – 15.00 uur
Financiële Spreekuur | MDF


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Jobhulpmaatje


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Buurtgezinnen

WOENSDAG


09.30 – 12.00 uur
Spreekuur Thuis in Cliëntondersteuning

Let op: Alleen in de oneven weken.


09.30 – 12.00 uur
Spreekuur Coloriet


10.00 – 11.30 uur
Ervaar het OV | Ov-ambassadeur

Let op! Elke 2e woensdag van de maand (20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni)


10.00 – 12.00 uur
Financiële Spreekuur Senioren | MDF


10.00 – 12.00 uur
Spreekuur Meerinzicht (WMO)


10.30 – 12.00 uur
Spreekuur ouderenadviseur | Welzijn Zeewolde


13.00 – 16.00 uur
Spreekuur Vluchtelingenwerk


14.30 – 16.00 uur
Spreekuur MEE


DONDERDAG


13.00 – 15.00 uur
Financiëel Spreekuur | MDF


13.00 – 15.00 uur
Spreekuur Woonpalet


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Welzijn Zeewolde


14.00 – 16.00 uur
Spreekuur Seniorweb

Let op! Alleen laatste donderdag van de maand.


VRIJDAG


09.00 – 10.00 uur
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk | MDF