Tactus

Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek. We zoeken naar de best passende zorg of begeleiding voor iedere cliënt, al is het nog zo ingewikkeld. We kennen vele mogelijkheden online, (poli)klinisch en met zelfhulpgroepen. We zijn er ook voor naasten.

Jeugd en preventie
Team jeugdpreventie Flevoland bestaat uit meerdere preventiewerkers. Zij gaan met jongeren in gesprek als er vragen of zorgen zijn over gebruik, dat kan bijvoorbeeld gaan over te veel drinken of blowen, te vaak gamen of te veel telefoongebruik. Op scholen geven de preventiewerkers gastlessen gericht op alcohol, drugs en gamen/schermgebruik om jongeren bewust te maken van wat gezond gedrag is.
Daarnaast geven zij de oudercursus, voor ouders/verzorgers die zich zorgen maken over het gebruik van hun kind en graag tips willen om daarmee om te gaan.
Ook zijn zij er voor kinderen waarvan de ouders kampen met een verslaving (Kopp/kov)
Mocht het nodig zijn kunnen jongeren ook bij Tactus in behandeling, ambulant of poliklinisch.

Verslavingsreclassering
Reclasseringswerkers bezoeken verslaafde arrestanten; ze bieden vroeghulp of een vroeghulpinterventie. De Penitentiaire Inrichting schakelt Verslavingsreclassering in als een verslaafde gedetineerde gemotiveerd is om zijn leven na detentie te veranderen.

Intact herstel en zelfhulp
Intact biedt naast een luisterend oor ook (herstel)cursussen, trainingen en activiteiten in de vrije tijd aan. Meer hierover lees je op hun website
www.intactherstelzelfhulp.nl. Intact is 24/7 bereikbaar (zeven dagen per week, 24 uur per dag) via het lotgenotennummer van Tactus

Neem contact met ons op
Heb je vragen over het gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en medicijnen en zaken zoals (online) gokken, gamen en beeldschermgebruik. Stel je vraag online, chat met een medewerker of neem contact op met de Tactus Advieslijn. De Tactus Advieslijn is op werkdagen beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via het centrale nummer van Tactus:
088 382 28 87
.

Cursussen en activiteiten
Tactus organiseert regelmatig cursussen en activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen met een ouder die een verslavingsprobleem heeft (gehad). Daarnaast zijn er wekelijks zelfhulpgroepen. Meer informatie hierover is te lezen op tactus.nl.

Het logo van Tactus, partner van het vraaghuis in Zeewolde

Tactus Verslavingszorg
Almere, Locatie Randstad
Randstad 22183
1316 BM Almere
088 382 28 87

Hoofdkantoor
Keulenstraat 3
7418 ET Deventer
088 382 28 87

vragen@tactus.nl