Toon Hermans Huis Zeewolde

Het Toon HermansHuis Zeewolde is er voor mensen die leven met een chronische ziekte en hun naasten.

Begonnen vanuit onze betrokkenheid met kankerpatiënten en hun naasten bieden wij een veilige ruimte waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar we luisteren, lachen, zwijgen, huilen en samen zijn. Het huis is op donderdagochtend geopend voor inloop. Onze gastvrouwen en –heren (onze gastgevers) hebben de koffie bruin en het water gekookt en zitten klaar om u te ontvangen.

Onze bezoekers zijn bij ons even geen pati nt maar gast. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij de gastvrouwen en –heren die hen ontvangen met medeleven, niet met medelijden. Het luisterend oor staat voorop. Door de trainingen die gastgevers van het Toon HermansHuis Zeewolde volgen vangen zij signalen op en haken daar naar vermogen op in.

Onze gastgevers volgen voor hun activiteiten professionele cursussen, die regelmatig worden herhaald of aangevuld.

We zijn bijzonder trots op onze samenwerking met de oncologisch verpleegkundigen van Care For Cancer. Een gesprek via onze co rdinator geregeld worden en k n in het huis plaatsvinden.

Naast de inloopochtend en de samenwerking met Care for Cancer organiseert het Toon HermansHuis Zeewolde regelmatig informatiebijeenkomsten, creatieve workshops en muziekavonden. Een keer per jaar is er ook de sponsorwandeltocht door het mooie buitengebied van Zeewolde.

Voor deze extra werkzaamheden wordt een kleine vergoeding gevraagd. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten. Geen van onze vrijwilligers (gastgevers en bestuur) ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Het bestuur draagt zorg voor een goede besteding van eventuele subsidies van overheden en bijdragen van sponsoren en particuliere donaties.

Toon Hermans Huis Zeewolde

Toon Hermans Huis Zeewolde

Mazerhard 37
3891 BR Zeewolde
036-8450265
info@toonhermanshuiszeewolde.nl