Kleding voor gevangenen

20 mei 2022

Bericht uit de gevangenis in Lelystad: Bedankt voor de kleding! (en een vraag….)

Beste mensen,

Vorige week werd een grote hoeveelheid kleding bij ons in PI Lelystad gebracht, bestemd voor mensen die hier gedetineerd zijn. Wij – en zij vooral ! – zijn daar erg blij mee! Bedankt!

Het komt maar al te vaak voor dat mensen hier binnenkomen met alleen de kleding die ze al droegen, soms zelfs zonder schoenen. Soms wordt er dan na een paar dagen wel iets gebracht als mensen familie of anderen buiten hebben. Maar vaker zijn ze aangewezen op de kleding die hier in voorraad is.
Gelukkig is die kleding vaak beschikbaar. Maar… bij veel vraag slinkt die de voorraad ook snel. En te vaak moet er nee verkocht worden. We zijn dan ook erg blij wanneer de voorraad weer aangevuld wordt. En zeker als dat zo royaal gebeurt als afgelopen week het geval was, toen er vanuit Zeewolde het resultaat gebracht werd van een inzameling door de verschillende diaconiën in samenwerking met de kringloop. Geweldig! Dank u wel! En graag tot een volgende keer!

We willen hier graag een vraag aan koppelen: zijn er mensen in uw kerk of gemeente die vrijwilliger zouden willen worden bij de kerkdiensten in PI Lelystad?

Ruim 25 jaar geleden ging de gevangenis open in Lelystad. Vanaf het begin zijn daar op zondag kerkdiensten geweest, verzorgd door het Protestants-christelijk en het Rooms-katholiek Justitiepastoraat.

Bij die kerkdiensten zijn ook altijd vrijwilligers aanwezig, die vanuit hun betrokkenheid bij hun eigen kerk én bij de kerk in de gevangenis, ongeveer 1 x per maand op zondagochtend de kerkdiensten meemaken in de Penitentiaire Inrichting (PI). Hun aanwezigheid laat zien dat de kerk buiten en de kerk binnen verbonden zijn. Gedetineerde kerkgangers stellen dat op prijs. Vaak vinden ze het ook fijn om met één van die vrijwilligers van buiten een praatje te kunnen maken na de dienst.

Het lijkt misschien niet zo groot, maar het zegt de gevangenen vaak veel dat mensen van buiten willen komen om samen de kerkdienst te beleven. En de vrijwilligers maken ook diensten mee in een heel andere context dan ze gewend zijn. Bovendien sluit het aan bij Jezus’ woorden: Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe (Matteüs 25). Ergens anders in het Nieuwe Testament staan de woorden: Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat (Hebreeën 13).

In de corona-tijd hebben een aantal vrijwilligers afscheid genomen. Daarom willen we graag weer een aantal nieuwe vrijwilligers uitnodigen.
Wat vragen we? Betrokkenheid bij je eigen gemeente/parochie, en zin om ook betrokkenheid bij de kerk in de gevangenis te tonen. We verwachten dat vrijwilligers zich in elk geval voor een jaar aan het werk verbinden, en dan ongeveer 1 x per maand kunnen komen op zondagochtend.

Vragen? Interesse? Stuur ons een mail, dan maken we een afspraak om kennis te maken, uit te leggen wat het inhoudt, en een afspraak te maken om een keer mee te draaien.

Met vriendelijke groet,
Entelina, Geerhard, Evelien en Johan (dominees en pastors van PI Lelystad)
E-mail: e.butarbutar@dji.minjus.nl