Klachten

Het Vraaghuis is een project van MDF in samenwerking met 17 andere organisaties binnen de gemeente Zeewolde.

De professionals en vrijwilligers binnen het Vraaghuis willen iedereen zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de hulp en u een klacht heeft.

Elke deelnemende organisatie heeft een eigen klachtenprocedure. Twijfelt u bij welke organisatie de persoon werkzaam is? Vraag het de projectleider van het Vraaghuis, Maryam Satari: m.satari@mdflevoland.nl. Zij kan u de weg wijzen.

Deze uitleg gaat over de stappen die u kunt zetten als u een klacht heeft over een professional of vrijwilliger van MDF.

Bespreken

U bespreekt uw klacht eerst met de MDF-medewerker van het Vraaghuis, met wie u contact heeft gehad en wie het de klacht betreft. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Klacht bij de projectleider
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de projectleider van het Vraaghuis door een mail te sturen naar m.satari@mdflevoland.nl

Klacht bij de directie

Is het contact met de projectleider niet afdoende gebleken, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van MDF. Dat doet u door een brief te schrijven aan: MDF, t.av. de directie, Postbus 1034, 8200 BA Lelystad.

U krijgt binnen 5 werkdagen een brief terug, waarin staat wie uw klacht behandelt. Dat is meestal de sectormanager, de leidinggevende. U wordt zo nodig door hem/haar uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek vindt binnen 10 werkdagen plaats. In dat gesprek probeert de sectormanager met u tot een oplossing te komen.

Binnen 15 werkdagen nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een brief waarin de beslissing over uw klacht staat.

Externe klachtencommissie

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van MDF. Die neemt binnen een maand een besluit over uw klacht. Over de procedure bij de klachtencommissie kunt u meer informatie vragen bij het hoofdkantoor van MDF.

Reglement

De klachtenprocedure is vastgelegd in het MDF- klachtenreglement. Dit reglement kunt u hier inzien als u dat wilt.