MKBDoorgaan.nl

MKBDoorgaan.nl helpt ondernemers met praktische noodzakelijke ondersteuning voor de continuering en groei van het bedrijf.

Aan de hand van een telefonisch informerend gesprek brengt de onafhankelijke stichting de actuele situatie van de onderneming in kaart. In bepaalde gevallen vindt aanvullend een persoonlijk gesprek plaats waarbij ze een quickscan uitvoeren. Deze quickscan geeft een globaal inzicht in de (financiële) situatie van het bedrijf en wat de mogelijkheden zijn om tot verbetering en/of groei te komen. Indien vervolgstappen wenselijk zijn, vindt een warme overdracht plaats naar een gespecialiseerde partij binnen het netwerk van MKBDoorgaan.nl die de ondernemer verder helpt. MKBDoorgaan.nl werkt samen met meer dan 160 partijen gespecialiseerd in financiering, bedrijfsadvies en coaching die de ondernemer verder kunnen helpen.

Ondernemers die wonen in Flevoland of een bedrijf hebben in deze provincie, kunnen gratis een informerend gesprek aanvragen via www.mkbdoorgaan.nl. De stichting neemt binnen 48 uur telefonisch contact op met de ondernemer om zijn/haar vragen te beantwoorden. Dankzij de steun van o.a. Instituut Gak, diverse provincies en gemeenten is de hulp van MKBDoorgaan.nl kosteloos.