Ook Buurtbemiddeling in het vraaghuis

17 november 2021

Buurtbemiddeling Zeewolde

Heeft u problemen met uw buren?
Dan kan een buurtbemiddelaar helpen om goede afspraken met elkaar te maken.

Heeft u last van uw buren?
Thuis kunt u uzelf zijn en tot rust komen. Misschien lukt dat niet, omdat u last heeft van uw buren, bijvoorbeeld door lawaai. Praat daar dan over met uw buren. Meestal helpt dat. Soms helpt dat niet en worden kleine ergernissen steeds groter. Er kan dan ruzie ontstaan. Zo erg dat u zich thuis niet meer op uw gemak voelt. Dan kan buurtbemiddeling u helpen.

Wat is Buurtbemiddeling?
Bij Buurtbemiddeling helpen buurtbemiddelaars bij het gesprek tussen u en uw buren. Zij zorgen dat het gesprek op gang komt en goed verloopt. Zodat er een oplossing komt voor het probleem en u goede afspraken kunt maken waar u en de buren achter staan. Buurtbemiddelaars kiezen geen partij en geven geen oordeel.

Deskundige vrijwilligers
Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die een speciale opleiding hebben gevolgd. Ze kunnen goed luisteren en vertellen niets over de gesprekken aan anderen (zij hebben geheimhoudingsplicht). Voor de hulp van MDF-Buurtbemiddeling hoeft u niets te betalen. Zo helpen wij u.

In een intakegesprek luisteren we eerst goed naar uw verhaal. Dan kijken we of Buurtbemiddeling u kan helpen bij uw probleem. Als dat zo is, nemen de buurtbemiddelaars contact op met de buren. De bemiddelaars vragen of de buren mee willen werken aan bemiddeling.

Uw buren hebben om Buurtbemiddeling gevraagd
Misschien hebben uw buren zich aangemeld bij Buurtbemiddeling. Zij willen graag op deze manier samen een oplossing vinden. Dan nemen buurtbemiddelaars contact met u op om ook uw verhaal te horen. Zij vragen daarna of u samen met de buurtbemiddelaars met uw buren wilt praten. De bemiddelaars begeleiden dat gesprek.

Privacy
De buurtbemiddelaars gaan netjes om met uw privacy.

Contact
Wilt u ook Buurtbemiddeling aanvragen of wilt u advies?
Wekelijks vindt er op de dinsdagochtend in het Vraaghuis het spreekuur Buurtbemiddeling plaats. U kunt binnen lopen en hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Wilt u Buurtbemiddelaar worden?
Stuur een email naar buurtbemiddelingzeewolde@mdflevoland.nl of bel naar 0320-211700