Thuis in Cliëntondersteuning herstart weer met de spreekuur op de donderdagochtend!

23 maart 2022

Thuis in Cliëntondersteuning herstart weer met de spreekuur op de donderdagochtend!

Heeft u vragen over Wet langdurige zorg (Wlz) – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – Zorgverzekeringswet (Zvw) – Mantelzorg loop dan binnen op de donderdagochtend