ZWOOS

5 oktober 2022

17 oktober: ZWOOS!

Op 17 oktober starten we met een soos voor jongeren met een nieuwe naam, maar met een bekend concept. ZWOOS! (samenvoegsel van ZeeWolde sOOS).

Het is voor jongeren die het lastig vinden om aansluiting te vinden bij anderen en (nieuwe) vrienden te maken. Voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D, en/of jongeren die het gewoon moeilijk vinden om in contact te komen met leeftijdsgenoten. ZWOOS! is in het jongerencentrum “De Eclips” voor meerdere data en informatie zie de bijgevoegde folder.

Er zal binnenkort ook een ZWOOS! komen voor (jong)volwassenen. Daarover later meer!

ZWOOS! is een samenwerking van ervaringsdeskundigen, jongerenwerk Zeewolde, Welzijn Zeewolde en MEE IJsseloevers.

> Zie de folder voor meer informatie