17 organisaties binden strijd aan tegen eenzaamheid

5 oktober 2022

17 organisaties binden strijd aan tegen eenzaamheid

Met het ondertekenen van een convenant door liefst zeventien organisaties werd donderdagmiddag 29 september in The Lux de aftrap verricht van de ‘Week van de Ontmoeting’. De landelijke ‘Week tegen Eenzaamheid’, die duurt tot en met vrijdag 7 oktober, krijgt ook in Zeewolde daardoor volop aandacht.

Voor een volle bovenzaal in The Lux leidde Cynthia Hoogveld van het MDF donderdagmiddag de conferentie tegen eenzaamheid in. Zij vertelde dat vier op de tien Nederlanders zich weleens eenzaam voelen, hetgeen bij haar alle alarmbellen deed rinkelen. Eenzaamheid kwam volgens haar onder alle leeftijdsgroepen voor. Corona had in dit opzicht zowel ouderen als jongeren veel (extra) kwaad gedaan. Hoogveld zei hoe belangrijk het was dat werkgevers signalen op dit vlak bij hun werknemers oppikten. Wel zei ze blij te zijn dat het taboe op eenzaamheid aan het verdwijnen is en dat het fenomeen overal bespreekbaar moet worden gemaakt. Hierna kreeg Anna Rijpsma, welzijnscoach in Lelystad, het woord. Rijpsma belichtte het verschijnsel eenzaamheid van diverse zijden. Eenzaamheid kan iedereen overkomen, waarbij een ‘live event’ (ziekte, overlijden, scheiding, ontslag, verhuizing enz.) zomaar voor een neerwaartse spiraal kan zorgen, was haar boodschap. Ook legde de spreekster uit dat een mens emotioneel, sociaal en ook existentieel eenzaam kan zijn en dat dit gevolgen kan hebben voor zowel de kortere als de langere termijn (zoals kwetsbaarder zijn voor ziekten en een kortere levensverwachting). Volgens Rijpsma moet de betrokkene zelf de eenzaamheid doorbreken, maar kan zijn/haar omgeving wel iets doen door het herkennen van signalen en daarover in gesprek te gaan. Martine Kruider (Stichting De Basisz) gaf nog een mooi voorbeeld van zo’n signaal: een jongere vertelde haar dat hij regelmatig met zichzelf discussieerde en dat hij dan een munt opgooide om te zien wie er gelijk had.

Verschillende organisaties in Zeewolde zetten zich via ‘Zeewolde Samen’ al in om eenzaamheid onder de bevolking te voorkomen of te signaleren en terug te dringen. Donderdagmiddag ondertekenden zeventien organisaties (gemeente Zeewolde, provincie Flevoland, Coloriet, de Basisz, FlevoMeer Bibliotheek, GGD Flevoland, Hart voor Zeewolde, Het Vraaghuis, MDF, MEE IJsseloevers, N13, ’s Heeren Loo, SOZ/ANBO, Thuiszorg in Holland, Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, Welzijn Zeewolde en Woonpalet) een convenant om dit streven kracht bij te zetten. Wethouder Erik van de Beld en gedeputeerde Job Fackeldey mochten als eersten hun handtekening zetten. Tijdens een informeel samenzijn bracht de Lelystadse band Lakmoes het lied ‘Hoe gaat het?’ nog ten gehore. “O, goed”, wordt er bij zo’n vraag dan vaak gezegd. Het is niet verkeerd om op zulke momenten ‘door te gaan vragen’, zo meende de zanger van de band.

Voor meer info: www.eentegeneenzaamheid.nl.