Huis voor taal

11 juni 2024

Huis voor Taal: dé startplek om Nederlands te oefenen

Heeft één van uw werknemers moeite met lezen en schrijven, rekenen of moeite met digitale vaardigheden, wij helpen u graag! Wij zijn er voor volwassen inwoners van Zeewolde die Nederlands als eerste taal hebben. We zijn er ook voor anderstaligen die Nederlands willen leren of verbeteren (expats, statushouders, arbeidsmigranten etc). Deze groep moet niet meer hoeven in te burgeren.

Bij Huis voor Taal hebben wij een open inloop: elke dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 (behalve in de schoolvakanties). Deze vindt plaats in de Bibliotheek Zeewolde aan het Kerkplein. Belangstellenden kunnen zich via de mail, telefonisch of in de bibliotheek aanmelden voor Huis voor Taal, daarna volgt een uitnodiging voor een intake. Na de intake worden deelnemers gekoppeld aan een vrijwilliger (in een groep of 1 op 1).

We gaan uit van de wensen van de deelnemer: wat willen zij leren? Dat kan heel specifiek zijn: oefenen voor het theorie-examen rijbewijs B of een examen op het werk maar het kan ook algemene hulp zijn bij lezen/schrijven/spreekvaardigheid. Er wordt op een laagdrempelige manier geoefend zodat het voor iedereen toegankelijk is. Wij zijn geen officiële onderwijsinstelling. Wij werken met zeer gemotiveerde en geoefende vrijwilligers. De ‘lessen’ vinden altijd plaats in de bibliotheek op de dinsdagavond tijdens de open inloop of op een andere dag tijdens openingstijden van de bibliotheek. Waar nodig wordt er doorverwezen naar ander aanbod of naar een formele onderwijsinstelling (wij werken samen met TopTaal die in Harderwijk zit).

Workshop EHBO, reanimatie/AED & Brandveiligheid

In het najaar organiseert Huis voor Taal een workshopreeks EHBO, reanimatie/AED & Brandveiligheid voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben en moeite hebben met lezen en schrijven.

In vier lessen in eenvoudige taal wordt aandacht besteed aan:

  • Brandveiligheid maandag 30 september 19:00 – 21:00
  • EHBO algemeen maandag 7 oktober 19:00 – 21:00
  • EHBO-kinderen maandag 14 oktober 19:00 -21:00
  • Reanimatie/AED maandag 21 oktober 19:00 – 22:00

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname en sluiten de workshop af met een diploma reanimatie/AED.

Huis voor taal
Huis voor taal