JobHulpMaatje

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.

Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben.

Ben jij op zoek naar een baan?
Ontslagen worden, niet op je plek zitten of al jaren werkloos zijn, is heftig! Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

JobHulpMaatje is uniek omdat we niet alleen aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. We luisteren naar je verhaal en bieden persoonlijke hulp. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!

Het programma
JobHulpMaatje bestaat uit een cursus in een groep, de JobGroup, en indien gewenst een persoonlijke begeleiding van een vrijwillig Maatje .
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur. De volgende thema’s staan daarbij centraal:

1. Wie ben ik
2. Wat belemmert mij?
3. Wat kan ik?
4. Wat wil ik?
5. Wat zoek ik?
6. Hoe presenteer ik mezelf?
7. Dit ben ik!

Na afloop van deze cursus bieden we de mogelijkheid van een individuele begeleiding van een maatje. Een maatje is een opgeleide vrijwilliger die er voor jou is, naar je luistert, praktische ondersteuning biedt en met je meedenkt. Op deze manier geeft het maatje jou een steun in de rug en sta je er niet alleen voor!

Samen zorg je ervoor dat je weer beter bemiddelbaar bent op de arbeidsmarkt en weer mee kan doen in de samenleving.

Wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Ga naar www.jobhulpmaatje.nl
Ook kan je gerust even binnenlopen op het spreekuur: dinsdagmiddag in het Vraaghuis en vrijdagmorgen in de Flevomeerbibliotheek. Paul Schuurmans staat je daar graag te woord.

Na je aanmelding volgt een intakegesprek waarin wordt bekeken waar jouw behoeften liggen en of je deel kan nemen aan de eerstvolgende jobgroup.

JobHulpMaatje Zeewolde is onderdeel van de stichting Hart voor Zeewolde www.hartvoorzeewolde.nl

Het logo van JobHulpMaatje, partner van het vraaghuis

JobHulpMaatje
Contactpersoon:
Paul Schuurmans
p.schuurmans11@gmail.com