De oudertelefoon

15 maart 2022

Wat is De Oudertelefoon?

Stichting De Oudertelefoon faciliteert een laagdrempelige hulpdienst via telefoon en chat. Ouders en opvoeders kunnen gratis, direct en anoniem bij De Oudertelefoon terecht met al hun vragen, zorgen en emoties rondom ouderschap en opvoeding.

We zijn iedere doordeweekse dag geopend, tussen 9.00-15.00 uur, en ‘s avonds tussen 20.00 en 22.00 uur op nummer 085 130 46 58. De Oudertelefoon beschikt over vrijwilligers, die Nederlands, Engels, Turks en Berbers/Arabisch (Marokkaans) spreken.

De Oudertelefoon focust zich op het ondersteunen van de ouder, in zijn of haar beleving van ouderschap en opvoeding. Ouders die ons bellen of chatten geven we geen tips of adviezen, maar we bieden een geïnteresseerde, objectieve luisteraar die hen de juiste vragen stelt om tot eigen inzichten te komen.

We werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek, waardoor we iedere ouder met welke vraag dan ook verder kunnen helpen in een enkel geval verwijzen we ouders door naar organisatie voor specialistische hulp. De Oudertelefoon stuurt ouders aan op eigen oplossingen, om zelfredzaamheid en eigen kracht te bevorderen. Hierdoor bevordert De Oudertelefoon op duurzame wijze het welzijn en de eigen kracht van ouders en gezin.

> Klik hier voor meer informatie