Spelende kinderen

3 oktober 2023

Een lintje voor kinderen & jongeren tot 21 jaar

De gemeente Zeewolde is op zoek naar kinderen en jongeren die een voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten. Het gaat om jongens en meisjes die tussen de 6 en 21 jaar zijn en iets uitzonderlijks hebben gedaan of zich belangeloos en op bijzondere manier hebben ingezet voor anderen of de samenleving van Zeewolde. Met het jeugdlintje geeft de gemeente deze jonge kanjers de aandacht die ze verdienen. Dat doet de gemeente Zeewolde dit jaar voor het eerst.

Ken je iemand die een jeugd-/jongerenlintje verdient?
Ken je, of kent u, een kind of jongere die iets bijzonders doet of heeft gedaan? Die iemand enorm heeft geholpen? Die al een tijdje hulp biedt aan iemand die ziek, oud of eenzaam is? Of die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor een goed doel of voor de samenleving van Zeewolde? Dan kun je, of kunt u, hem of haar tot en met 15 oktober 2023 aanmelden voor het jeugd-/jongerenlintje. Iedereen ouder dan 18 jaar kan kandidaten aanmelden. Meld hem of haar aan voor een jeugd- en jongerenlintje via het aanmeldformulier. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we de aanmelding geheim te houden.

Het lintje wordt uitgereikt in twee leeftijdscategorieën:

  • 6 t/m 13 jaar
  • 14 t/m 20 jaar

Er zijn een aantal voorwaarden en spelregels waaraan iemand moet voldoen om een jeugd-/jongerenlintje te kunnen krijgen.

De uitreiking
De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury. Per leeftijdscategorie reikt de burgemeester twee lintjes uit. De lintjes worden op de internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november), uitgereikt. Natuurlijk maakt de gemeente daar een klein feestje van. Familie en vrienden zijn van harte welkom om daarbij te zijn.