Energiecompensatie niet echt nodig? Doneer het aan AKZ.

8 november 2022

Energiecompensatie niet echt nodig? Doneer het aan AKZ.

Er zijn inwoners die vinden dat zij de energiecompensatie niet echt nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij door het plaatsen van zonnepanelen en de woning extra te isoleren het energiegebruik hebben kunnen reduceren, of omdat ze nog gebruik maken van een gunstig vast contract.

In Zeewolde zijn echter ook huishoudens die zelfs met de energiecompensatie niet meer rond kunnen komen. Zij zijn genoodzaakt om aan te kloppen bij de sociale dienst, het MDF, de diaconieën (IDPZ), de Kostmand (voedselbank) of de Armekant Zeewolde (AKZ).

De laatste weken kloppen steeds meer werkenden en gepensioneerden noodgedwongen bij deze organisaties aan. Deze mensen hadden nooit verwacht gebruik te moeten maken van de sociale dienst of voedselbank. Extra geld is dan ook broodnodig. Het is daardoor bij de ChristenUnie, partijen en organisaties duidelijk geworden dat bij deze organisaties extra geld broodnodig is. In verschillende gemeenten zijn initiatieven gestart om de energiecompensatie, of een gedeelte hiervan, te doneren aan een goed doel.
MDF, de voedselbank, de IDPZ en de AKZ hebben de handen ineengeslagen om uw donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen bij diegenen die het geld het hardst nodig hebben.

Uw geld is dringend nodig. Kunt u de energiecompensatie missen, denk dan aan ons. Door een bedrag naar keuze over te maken naar de AKZ zorgen zij, in samenwerking met het MDF, de Voedselbank en de IDPZ, dat de donaties terecht komen bij diegenen waar de nood het hoogst is.

> Klik hier om uw donatie over te maken.
Het bedrag kan door u naar wens worden aangepast.

Maakt u liever gebruik van een traditioneel overschrijving, dan is dit het bankrekeningnummer: NL37 RABO 0308616626 t.n.v. Stichting AKZ. Met uw bijdrage maakt u een groot verschil!

> www.armekantzeewolde.nl